PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Techniškai ar morališkai naudoti (eksploatuoti) netinkamos transporto priemonės (toliau – ENTP) – PAVOJINGA ATLIEKA.

ENTP, kaip ir kitos pavojingos atliekos, turi būti tinkamai sutvarkytos, atiduotos atliekų tvarkytojui, kuris turi teisę vykdyti tokią veiklą.

UAB „Vialita“, geriau žinoma kaip AUTOLAUŽYNAS turi:

  • taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 1/534;
  • pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000956;
  • registruota atliekų tvarkytojų valstybės registre, ATVR kodas: REOBJ0014276;
  • pavojingųjų atliekų tvarkytojui keliamus reikalavimus atitinkančius specialistus, kurie turi kvalifikacijos pažymėjimus;
  • ilgametę patirtį.

Tinkamai registruota ENTP tvarkymo veikla – užtikrina saugų pavojingų ar neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų tvarkymą, aplinkos apsaugą nuo nepageidaujamos taršos. Dauguma ENTP sudėtinių dalių įrašytos į pavojingųjų atliekų sąrašą – amortizatoriai, akumuliatoriai, kuro ir tepalo filtrai, alyva, baterijos, kurios turi būti tinkamai surinktos, saugomos ir perdirbamos. Pavojingųjų medžiagų turinčios detalės sudaro iki 10 procentų viso ENTP svorio, tačiau paliktos be priežiūros gali daryti reikšmingą poveikį tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai.

Faktas. Vienas litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie 1 hektarą vandens paviršiaus. Alyvai susimaišius su vandeniu, susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekusi į gruntą gali sutrikdyti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimą deguonimi.

ENTP tvarkytojo veikla iš esmės atspindi atliekų tvarkymo hierarchijos principus – prevencija, pakartotinis naudojimas, perdirbimas, kitoks naudojimas ir šalinimas.

Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“ galioja ir tvarkant eksploatuoti netinkamas transporto priemones, tik čia didesnė dalis atsakomybės tenka gamintojui ar importuotojui, o ne galutiniam transporto priemonės naudotojui.

Gamintojas ar importuotojas įpareigotas organizuoti ENTP tvarkymą – surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti bei naudojimą, užtikrinti sąlygas nemokamai atiduoti tvarkyti neturinčią rinkos vertės  ar neigiamos rinkos vertės ENTP. Šiuo tikslu sudarytas naujas ENTP surinkimo tinklas, kuris transporto priemonių naudotojams sudaro sąlygas atsakingai tvarkyti jų naudoti nebetinkamus automobilius visoje Lietuvoje.

ENTP surinkimo tinklas – tai grupė įmonių, kurios atitinka visus keliamus aplinkosauginius reikalavimus, turi kvalifikuotus specialistus ir ilgametę patirtį tvarkant pavojingąsias atliekas.